პორტალი „დიდი სამამულო“ არის ევრაზიის ინსტიტუტის პროექტი და მოწოდებულია, აამაღლოს ფართო საზოგადოების ინტერესი და ცოდნის დონე 1941-1945 წლების დიდი სამამულო ომის ისტორიის შესახებ, ახალგაზრდა თაობები კი პატივისცემით განაწყოს ისტორიისადმი.© Didisamamulo.ge
დაბრუნება