"ურანი" - სამხედრო ოპერაცია

ოპერაცია "ურანი" - სტალინგრადის სტრატეგიული შემტევი ოპერაციის შემადგენელი ნაწილის კოდური სახელწოდება. იხ.: სტალინგრადის ბრძოლა

 © Didisamamulo.ge
დაბრუნება